"WELCOME TO BHAGWANGAD" ||JAY BHAGWAN||'श्री ||संत भगवानबाबा|| ||श्रीक्षेत्र भगवानगड||

श्रीगुरु सारीखा असता पाठीराखा ईतरांचा लेखा कोन करी जय भगवान ! जय गुरुदेव !!

अभिष्टचिंतन अाज एक अभिमान, नामदेव शास्री हि भगवानगडाची शान। भगवान गडावर पर्रमार्थ टिकवीला, भागवानबाबांचा अादर्श दाखवीला।। रामनामाचेच गडावर विद्यार्थ्या शिक्षण, भक्तीमार्गे अाजवर गडाचे रक्षण। न्यायाचार्य अभ्यासु असे गडाचे महंत, ज्यांचे गुरु पाठीराखे भगवानबाबा संत ।।

1 comment:

  1. The Orleans Hotel and Casino - Mapyro
    Find the cheapest and quickest ways to get from The Orleans Hotel 남원 출장샵 and Casino to The Orleans Hotel and 오산 출장마사지 Casino in Baton 사천 출장안마 Rouge, LA. 광양 출장샵 Mapyro provides information 포항 출장마사지

    ReplyDelete

JAY BHAGWAN

श्री संत भगवान बाबा पालखी सोहळा

श्री संत भगवान बाबा पालखी सोहळा