"WELCOME TO BHAGWANGAD" ||JAY BHAGWAN||'श्री ||संत भगवानबाबा|| ||श्रीक्षेत्र भगवानगड||

भगवानगडावर साजरी होणार भगवानबाबांची जयंती.

सर्व जातिधर्मातील लोकांमध्ये एकोपा राहावा म्हणून भक्तीचा गड श्रीक्षेत्र भगवानगड याची उभारणी झालेली आहे.दरवर्षीप्रमाणे या वर्षिही भगवानगडावर भगवानबाबांची जयंती साजरी होणार आहे.तरी सर्व भाविक भक्तांनी बाबांच्या जयंतीला ऊपस्थित रहावे।।

No comments:

Post a Comment

JAY BHAGWAN

श्री संत भगवान बाबा पालखी सोहळा

श्री संत भगवान बाबा पालखी सोहळा